Registrace

Online registrace na závod ve Františkových Lázních (16. září) skončila. Další možnost registrace bude na místě od 17:30 hodin.

Registrace dětí (do 15-ti let) pouze na místě!

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník akce (Noční běhy Chebskem 2017) souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro účely realizace akce, a to včetně e-mailové adresy a obrazového a video materiálu pořízeného během akce, na kterém se může účastník akce objevit, po dobu deseti let od udělení souhlasu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Údaje jsou účastníkem akce poskytovány dobrovolně. Zároveň souhlasí s pravidly závodu.