3.10.2017

Registrace

Registrace dětí (do 15-ti let) pouze na místě (i do hlavní závodu na 5 km)!

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník akce (Noční běhy Chebskem 2017) souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro účely realizace akce, a to včetně e-mailové adresy a obrazového a video materiálu pořízeného během akce, na kterém se může účastník akce objevit, po dobu deseti let od udělení souhlasu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Údaje jsou účastníkem akce poskytovány dobrovolně. Zároveň souhlasí s pravidly závodu.

Scroll to top